ติดต่อเรา

Contact

CKK Automation
บริษัท ซีเคเค ออโตเมชั่น จำกัด
ชาลี เชิดเกียรติกุล

Tel : 02-183-0445
Fax :  02-183-0446
Mobile : 087-489-9955
Email:
info@ckkautomation.com

charlie@ckkautomation.com

CKK Automation Co.,Ltd.

Bridge

บริษัท ซีเคเค ออโตเมชั่น จำกัด รับติดตั้ง ประกอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบไฮดรอลิค นิวเมติกส์ และออโตเมชั่น พร้อมกับมีทีมงานคอยให้คำปรึกษาข้อมูลเฉพาะด้านตามความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน และยังสามารถ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ตามมาตรฐาน

 

 

เราให้บริการ

services
•    Maintenance & PM   

 

Photo Gallery


ฝึกอบรม Training

อบรม Training

บริษัทมีทีมงานวิศวกร ที่สามารถให้ความรู้ทางด้านเทคนิคของเครื่องจักรกลประเภทต้นกำลัง เช่น ระบบไฮดรอลิค ระบบนิวเมติก และระบบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล โดยจะให้ความรู้เบื้องต้น... 

 

 

 

ซ่อมแซม Maintenance

ซ่อมแซม Maintenance

รับซ่อม สร้าง ระบบเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบไฮดรอลิค รับซ่อมปั๊ม เช่น Vane Pump, Piston Pump, Gear Pump, Solenoid Valve เป็นต้น อุปกรณ์กระบอกสูบ... 

 

 

 

จัดหาและจำหน่าย Equipment

จัดหาและจำหน่าย Equipment

บริษัทมีความยินดีที่จะให้บริการด้านการขาย และหาอุปกรณ์พิเศษชนิดต่าง ๆ (special) นอกจากอุปกรณ์พิเศษแล้ว ทางบริษัทยังจำหน่ายอุปกรณ์ตามมาตรฐานการใช้งานทั่วไป ทั้งในประเทศ... 

 


 

ออกแบบ Design

ออกแบบ Design

บริษัทมีความยินดีที่จะออกแบบระบบเครื่องจักรกลในด้านอุตสาหกรรมในแต่ละ ประเภท เพื่อให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า เพื่อลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีทีมงาน... 

 

 

 

ให้คำปรึกษา Consultant

ให้คำปรึกษา Consultant

บริษัทยังมีทีมงานคอยให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องจักรกล อย่างเช่น เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิค, ระบบนิวแมติก และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเครื่องจักรกล...